Bonetti Elegance dog - má nový domov

08.04.2011 20:33

BONETTI ELEGANCE DOG - má nový domov - Kutná Hora (CZ), Bonettimu prajeme hlavne veľa lásky a opatery, a aby majiteľom robil len samú radosť !!!