BONITÁCIA - ASCHLEY

14.04.2012 00:00

              !!! ASCHLEY JE CHOVNÁ !!!

 - bonitačná komisia : Priehoda, Nágl, Čmiko