CASABLANKA is new Grand Champion of SK

19.03.2016 22:57

Blanka splnila podnienky pre udelenie GRAND Šampióna Slovenska :) Sme pýšní !!!