DDK Show - Hungary

23.05.2013 00:46

No a keď sme už v tom Maďrskuu, tak sa patrí ísť aj na klubovku.....

CASABLAKA Elegance dog - Veľmi nádejná 1, PUPPY Club Winner !!!