O.V.Dvorianky 21.6.2009

14.07.2009 00:00

Aktuality

Naši odchovanci sa zúčasnili svojej prvej výstavy v Dvoriankach,kde nám urobili veľkú radosť.

Amadeus Elegance dog -VN1

Aschley Elegance dog-VN1