WORLD DOG SHOW - Budapešť 2013

17.05.2013 00:00

Po klubovej premiére sme sa prihlásili na svetovku v Budapešti, kde sme mali veľký úspech !!!

Judge : p. Heiko Wagner

CASABLANKA Elegance dog - veľmi nádejná 1, and BEST PUPPY !!!

a C. BIANCA BELLA Elegance dog - veľmi nádejná 2